آینده فرانسوی فرنچایزهای هالیوود در حال شکل گیری است ، زیرا استودیوهای فیلمسازی وارد جریان می شوند و Netflix محتوایی را بر اساس کمیک ، بازی و موارد دیگر ایجاد می کند

آینده فرانسوی فرنچایزهای هالیوود در حال شکل گیری است ، زیرا استودیوهای فیلمسازی وارد جریان می شوند و Netflix محتوایی…