بیابان زایی عمدتاً ناشی از بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و آلودگی آب از طریق رهاسازی زباله های صنعتی و کشاورزی در محیط زیست است.
فعالیت های انسانی عامل اصلی بیابان زایی است. این فعالیت ها شامل چرای بی رویه دام ها، جنگل زدایی، کشت بیش از حد زمین های کشاورزی و شیوه های آبیاری ضعیف است.
با توجه به اینکه ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک قرار دارد، پوشش گیاهی آن سال به سال در معرض تهدید تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی است.
ایران حدود 3.8 درصد از کل مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است. حدود 61 درصد از مساحت کشور را اراضی خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد که 3.1 برابر میانگین جهانی است.
بیابان ها اکوسیستم های خشکی هستند که کمتر از 150 میلی متر در سال بارندگی دریافت می کنند.
میزان تبخیر در یک بیابان اغلب بسیار بیشتر از میزان بارندگی سالانه است. در تمام بیابان ها، آب کمی برای گیاهان و سایر موجودات وجود دارد.
بسیاری از کشورها برای کاهش نرخ بیابان زایی تلاش می کنند. درختان و سایر گیاهان برای شکستن نیروی باد و نگه داشتن خاک کاشته می شوند.
ایران حدود 3.8 درصد از کل مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است. حدود 61 درصد از مساحت کشور را اراضی خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد که 3.1 برابر میانگین جهانی است. اکوسیستم کویر 43.7 میلیون هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که 20.2 میلیون هکتار از اکوسیستم بیابانی تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد که از این میزان 7.6 میلیون هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد.
چرای بیش از حد دام، خاک را فشرده می کند و از جذب آب و کود جلوگیری می کند. تولیدات کشاورزی ویران شده و اقتصاد یک منطقه آسیب می بیند.
ایران حدود 3.8 درصد از کل مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است. حدود 61 درصد از مساحت کشور را اراضی خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد که 3.1 برابر میانگین جهانی است.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرده است که بین سال‌های 1394 تا 2020، سالانه حدود 12 هزار هکتار از جنگل‌های کشور از بین می‌رود و مساحت جنگل‌های کشور را 14.3 میلیون هکتار می‌داند.
برای مقابله با این مشکل، سازمان دو طرح جامع را برای کاهش بیابان زایی اجرا کرده است.
این طرح ها شامل آبخیزداری، آبخوان، کنترل سیل، بیابان زدایی، توسعه جنگل ها، احیای مراتع، حفاظت و پروژه های حمایتی با هدف حفظ آب و خاک، حفاظت از پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش و کاهش آسیب های خشکسالی و تغذیه است.
در لایحه بودجه کل کشور برای سال جاری 1401 که از 30 اسفند آغاز شده است، 16 تریلیون ریال (حدود 53 میلیون دلار) برای آبخیزداری در نظر گرفته شده است که نزدیک به چهار برابر بودجه سال قبل است.
ام جی
کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.