حجم کل آب مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری (3 شهریور 1390) حدود 26.1 میلیارد متر مکعب برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش نشان می دهد.
ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک قرار دارد و میانگین بارندگی آن 250 میلی متر است که حدود یک سوم میانگین جهانی است.
از نظر توزیع مکانی و زمانی بارندگی در کشور، شرایط مساعدی برای تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی در کشور فراهم نیست، بنابراین میزان بارندگی در مناطق کویری حدود 46 میلی متر است که بیش از 1400 میلی متر در استان های شمالی. از نظر زمانی 5 درصد بارندگی کشور در تابستان اتفاق می افتد که کمک چندانی به تامین آب صیفی جات و محصولات دائمی نمی کند.
از سوی دیگر، میانگین بارندگی در طول زمان در حال کاهش است، زیرا برای حدود 53 سال 250 میلی متر برآورد شده است، در حالی که طی 13 سال گذشته به 232 میلی متر کاهش یافته است.
آخرین گزارش وزارت نیرو حکایت از کاهش 12 درصدی حجم مخازن سدهای کشور دارد.
حجم کل آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری معادل 20.7 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش نشان می دهد.
از مجموع 183 سد در حال حاضر در سراسر ایران، 52 سد مربوط به حوضه آبریز دریای خزر، 12 سد در حوضه ارومیه، 68 سد در حوزه خلیج فارس و خلیج عمان، 34 سد در حوزه آبریز دریای خزر است. فلات مرکزی 11 سد در حوضه آبریز سرخس و 6 سد دیگر در سراسر حوضه مرزی شرقی (هامون) قرار دارند.
قاسم تقی زاده، معاون وزیر نیرو گفت: منابع آب تجدیدپذیر طی چهار دهه گذشته 30 درصد کاهش یافته است در حالی که جمعیت ایران حدود 2.5 برابر شده است.
منابع آب زیرزمینی رو به کاهش است
گزارش اخیر مجله علمی نیچر در مورد بحران آب ایران حاکی از آن است که از سال 1381 تا 1394 بالغ بر 74 میلیارد متر مکعب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده است که بی‌سابقه است و احیای آن هزاران سال طول می‌کشد که همراه با اقدام عاجل.
سه دانشمند ایرانی با بررسی 30 حوضه در کشور دریافتند که میزان کاهش آبخوان در یک دوره 14 ساله حدود 74 میلیارد متر مکعب بوده است که اخیراً در مجله علمی Nature منتشر شده است.
همچنین برداشت بی رویه در 77 درصد ایران منجر به فرونشست زمین و شوری خاک بیشتر شده است. تحقیقات و آمار نشان می دهد که میانگین اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی کشور حدود 2/5 میلیارد مترمکعب در سال بوده است.
محمد درویش، رئیس گروه محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، وضعیت منابع آب زیرزمینی را نگران کننده دانست.
این گزارش خاطرنشان می کند که مصرف آب ایران به دلیل افزایش چشمگیر چاه های قانونی و غیرمجاز، گسترش زمین های کشاورزی و افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک در کشاورزی، دام و طیور که عمدتاً ناشی از عوامل انسانی است، افزایش یافته است. درویش خاطرنشان کرد.
این آمار بی سابقه است چرا که مجموع مخازن تمام سدهای کشور حدود 50 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد. وی تصریح کرد: در 14 سال گذشته 22 میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت تمام سدها از منابع زیرزمینی کشور برداشت شده است.
FB/MG
کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.