تهران – کل جمعیت گونه های حیات وحش در حال کاهش است و جمعیت های باقی مانده در آینده نزدیک منقرض خواهند شد مگر اینکه انسان ها رویه خود را تغییر دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در 20 دسامبر 2013، در شصت و هشتمین جلسه خود، 3 مارس – روز امضای کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در خطر انقراض (CITES) در سال 1973 – را به عنوان جهانی سازمان ملل اعلام کرد. روز حیات وحش برای جشن گرفتن و افزایش آگاهی از حیوانات و گیاهان وحشی جهان.
روز جهانی حیات وحش اکنون به مهم ترین رویداد جهانی سالانه اختصاص داده شده به حیات وحش تبدیل شده است که در سال 2022 با موضوع "بازیابی گونه های کلیدی برای احیای اکوسیستم" جشن گرفته می شود تا توجه را به وضعیت حفاظتی برخی از گونه های در معرض خطر انقراض جلب کند. جانوران و گیاهان وحشی و سوق دادن بحث ها به سمت تصور و اجرای راه حل هایی برای حفظ آنها.
از 1300 گونه جانوری در کشور که 130 گونه آن در خطر انقراض هستند. بر اساس داده های فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) از گونه های در معرض خطر، بیش از 8400 گونه از جانوران و گیاهان وحشی به شدت در معرض خطر هستند، در حالی که نزدیک به 30،000 گونه دیگر در معرض خطر یا آسیب پذیر هستند. بر اساس این تخمین ها، پیشنهاد می شود که بیش از یک میلیون گونه در معرض انقراض هستند.
تداوم از دست دادن گونه ها، زیستگاه ها و اکوسیستم ها نیز تمام حیات روی زمین از جمله ما را تهدید می کند. مردم در همه جا برای رفع همه نیازهای ما، از غذا گرفته تا سوخت، دارو، مسکن و پوشاک، به حیات وحش و منابع مبتنی بر تنوع زیستی متکی هستند. میلیون ها نفر نیز به طبیعت به عنوان منبع امرار معاش و فرصت های اقتصادی خود متکی هستند.
راه های جلوگیری از شکار غیرقانونی، تخریب زیستگاه
خیرالله مرادی رئیس اداره محیط زیست استان کردستان گفت: با اجرای برنامه های آموزشی بلندمدت باید باورهای غلط مردم نسبت به حیات وحش تغییر یابد تا اقدامات موثری برای حفظ تنوع زیستی و حیات وحش صورت گیرد.
وی در ادامه اظهار تاسف کرد: زیستگاه ها و حیات وحش در اکثر نقاط جهان در وضعیت نامناسبی قرار دارند و در خصوص زیستگاه ها و حیات وحش کشور به جرأت باید گفت که جمعیت زیادی از گونه های مختلف حیات وحش در حال کاهش و حتی در خطر انقراض هستند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش تعداد گونه‌های جانوری باعث کاهش تنوع ژنتیکی آنها می‌شود و این امر مقاومت حیات وحش را در برابر بیماری‌ها، پدیده‌های طبیعی و انسان‌ساخته تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
بهترین راه برای کاهش تهدید حیات وحش حفاظت از زیستگاه های طبیعی است که مهمترین اقدام برای آموزش مستمر جوامع محلی و بهبود وضعیت اقتصادی بومیان با ایجاد درآمدهای جایگزین برای جلوگیری از شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه ها است.
گونه های ایرانی در خطر
ایران به دلیل شرایط جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، منابع عظیم آبی دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب از تنوع گونه ای بالایی برخوردار است.
بر اساس آخرین بررسی ها، حدود 1300 گونه مهره داران شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و آبزیان، حدود 30000 گونه بی مهره و 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده است.
متأسفانه در طول دو دهه گذشته، فعالیت های انسانی منجر به تخریب نگران کننده اکوسیستم ها، حذف ژن ها، گونه ها و قابلیت های بیولوژیکی شده است. تهدیدهای انسانی برای تنوع زیستی در طول 50 سال گذشته در کل تاریخ زندگی بشر بیشترین سرعت را داشته است.
حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست آذرماه سال 1390 گفت: از 1300 گونه جانوری در کشور که 130 گونه آن در خطر انقراض و در معرض تهدید قرار دارند.
FB/MG

کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment