ایران پرس / اروپا : رئیس جمهور صربستان پس از آن که دولت اعلام کرد برای پیگیری تغییرات اقتصادی دشواری که برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا ضروری می‌داند، به یک مأموریت جدید نیاز دارد، پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.
الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، تاریخ 3 آوریل را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد.
انتخابات محلی برای شوراهای چند شهر و شهرداری از جمله پایتخت بلگراد نیز در همان روز تعیین شده است.
ووچیچ گفت: من از شهروندان صربستان می‌خواهم که در انتخابات شرکت کنند تا ظرفیت دموکراتیک خود را به عنوان یک کشور نشان دهیم. 219
© Copyright 2020 Iranpress. تمامی حقوق محفوظ است.

source

توسط perfectmoment