تهران – علی اسکات ویتکوویچ محقق و متکلم می گوید اسرائیل به عنوان یک رژیم آپارتاید حمایت خود را در سراسر جهان از دست داده است.
ویتکوویچ به تهران تایمز می‌گوید: «آپارتاید نظامی نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین سرانجام حمایت خود را در تمام مناطق جهان از جمله بسیاری از جوامع یهودی در ایالات متحده از دست داد.
ویتکوویچ می‌گوید: «حتی یهودیان بازمانده از جنگ جهانی دوم که هنوز زنده هستند، از این آپارتاید نسل‌کشی صهیونیستی در فلسطین بیزارند و به زبان می‌آورند! صهیونیست‌های جنایتکار دیگر نمی‌توانند پشت شعارهای جنگ روانی و اتهامات «هولوکاست» یا «یهود ستیزی» پنهان شوند.
این کارشناس معارف اسلامی معتقد است که آمریکا نیز در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورهایی که به آنها حمله نظامی کرد، اعتبار خود را از دست داده است.
در سطح بین المللی، ایالات متحده اعتبار خود را از دست داد (اگر تا به حال چنین اعتباری داشته باشد). در داخل، اقتصاد و زیرساخت های ایالات متحده و نهادهای دولتی آن در وضعیت فساد و زوال بی سابقه ای قرار دارند.
در ادامه متن این مصاحبه آمده است:
س: چه رژیم هایی پشت ظهور داعش (داعش) در عراق و سوریه هستند؟ اهداف آنها چه بود؟
ج: رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی داعش (داعش) را به‌عنوان نیابت خود در راه‌اندازی لشکرکشی‌های تروریستی در خاورمیانه (غرب آسیا به‌ویژه در عراق و سوریه) ایجاد، جذب، آموزش، تجهیز، مسلح، تأمین مالی و استفاده کردند. تلاش های ناموفق برای:
1. منزوی کردن و قطع همکاری بین ایران و لبنان.
2. کشورهای ME (آسیای غربی) از جمله ایران را به چندین منطقه کوچکتر تحت مصرف جنگ داخلی تقسیم کنید.
3. ایجاد حکومت های دست نشانده در این کشورها و مناطق تکه تکه شده آنها، از جمله در ایران، تحت کنترل و دیکتاتوری کامل رژیم های دیکتاتوری صهیونیستی و آمریکا.
4. اشغال نظامی دائمی آمریکا در ME (غرب آسیا) به طور کلی و آپارتاید نظامی صهیونیستی و اشغال فلسطین به طور خاص را توجیه کنید.
5. پاکسازی قومی کامل جمعیت بومی فلسطین و جایگزینی فلسطین با به اصطلاح «دولت اسرائیل» به عنوان یک موجودیت انحصاری صهیونیستی که فقط مختص صهیونیست هاست.
6. کنترل و به دست آوردن منابع طبیعی غنی منطقه من (غرب آسیا) از جمله منابع طبیعی ایران.
7. دسترسی مهم استراتژیک به دریا، هوا و زمین ایران برای انجام حملات آینده علیه روسیه و چین.
* ارتباط رژیم صهیونیستی با اشغال نظامی فلسطین، حمایت برخی از سران عرب از داعش و ظهور مجدد تکفیر در قالب داعش چیست؟
ج: تجدید حیات تکفیر در دو دهه گذشته زاییده فکر صهیونیست هاست. صهیونیست‌ها معتقد بودند که اشغال نظامی بی‌قانون فلسطین و گسترش آتی آن به خارج از مرزهای فلسطین، بیشتر به سوی ME (غرب آسیا) در صورت تکه تکه شدن ME (آسیای غربی) و ریشه کن کردن اسلام، می‌تواند به بهترین نحو محقق شود. از آنجایی که نیروی نظامی مستقیم رژیم آپارتاید نسل کش صهیونیست و ترور مستمر در طول 75 سال گذشته نتوانسته است به این اهداف پلید دست یابد، صهیونیست ها از درون حمله کرده اند.
مردم آمریکا، اتحادیه اروپا، من (غرب آسیا)، ایران و فراتر از آن، تمام بشریت امروز ما به دنبال آرامش و صلح هستند. آنها همکاری برخی از رهبران عرب را که اتباع وهابی و سلفی محروم خود را به عنوان نیابت های قابل مصرف ارائه می کردند، تضمین کردند. چنین اقدامی به برخی از رهبران عرب امکان داد تا مخالفان سیاسی خود را حذف و حذف کنند و خود را به اربابان صهیونیست خود خشنود کنند. برخی تا مرز اعطای تابعیت و گذرنامه به اشغالگران جنایتکار صهیونیستی فلسطین و دعوت از این دیکتاتوری نظامی نامشروع صهیونیستی برای ایجاد سفارتخانه های خود در کشورهای عربی پیش رفتند. در حالی که ظهور داعش تروریستی (داعش) نتیجه مستقیم آپارتاید نظامی نسل‌کشی صهیونیست‌ها و اشغال فلسطین و تهاجم نظامی آمریکا و غرب به ME (غرب آسیا) است، برخی از سران عرب به طور پنهان و آشکار آن را تسهیل و حمایت کردند.
* مهمترین دستاوردهای سردار سپهبد قاسم سلیمانی در مبارزه با رژیم های دیکتاتوری صهیونیستی و آمریکایی و نیابتی آنها داعش (داعش) در خاورمیانه چیست؟
ج: شهید سرلشکر قاسم سلیمانی با مبارزه با دیکتاتوری صهیونیستی و آمریکا و نیابت داعش (داعش) در من (غرب آسیا):
1. گروه‌های مختلف قومی، سیاسی و مذهبی را که شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شد، در سراسر من (غرب آسیا) به یک نیروی عملیاتی مهیب تبدیل کرد که در نهایت رژیم‌های شیطانی صهیونیستی و ایالات متحده و ایجاد آنها یعنی داعش نیابتی را شکست داد. ISIS)، در ME (غرب آسیا)؛
2. کمک به پایان دادن به جنگ در عراق و جلوگیری از گسترش این جنگ به کشورهای همسایه از جمله ایران.
3. جان بی‌شماری غیرنظامی را نجات داد، به‌ویژه آنهایی که از اقلیت‌های قومی و مذهبی بودند، دیگران را از فقر و پناهندگی محافظت کرد، از اموال و معیشت مردم محافظت کرد، و برای کسانی که بیشترین نیازها را داشتند، به‌ویژه بیوه‌ها و یتیمان را تأمین کرد.
4. خنثی سازی طرح ریزی شده صهیونیست ها و آمریکا در ME (غرب آسیا) و ایجاد دولت های دست نشانده در کشورهای ME (غرب آسیا) و مناطق تکه تکه شده آنها از جمله ایران.
5. رژیم های صهیونیستی و آمریکا را از تخریب بسیاری از اماکن ملی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی در منطقه من (غرب آسیا) از جمله ایران باز داشت.
6. رژیم های صهیونیستی و آمریکا را از دزدی و غارت منابع طبیعی در منطقه من (غرب آسیا) از جمله ایران محدود کرد.
7. جلوگیری از ظهور داعش (داعش) در ایران و اشغال نظامی رژیم صهیونیستی – آمریکا در ایران.
8. نقشه رژیم صهیونیستی و آمریکا برای استفاده از دریا، هوا و زمین ایران برای حملات آتی علیه روسیه و چین خنثی شد.
9. کمک به نابودی نهایی قابل پیش بینی آپارتاید نظامی نسل کشی صهیونیستی در فلسطین.
10. ولایت فقیه و دین اسلام را صادقانه حفظ کرد (و اکنون با شدت بیشتری حفظ می کند).
س: آیا داعش (داعش) دوباره در عراق، سوریه یا هر جای دیگر در غرب آسیا ظهور خواهد کرد؟
پاسخ: آپارتاید نظامی نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین بالاخره حمایت خود را در تمام مناطق جهان از جمله بسیاری از جوامع یهودی در آمریکا از دست داد، حتی یهودیان بازماندگان جنگ جهانی دوم که هنوز زنده هستند، از این آپارتاید نسل‌کشی صهیونیستی در فلسطین متنفرند و به زبان می‌آورند! صهیونیست‌های جنایتکار دیگر نمی‌توانند پشت شعارهای جنگ روانی و اتهامات «هولوکاست» یا «یهود ستیزی» پنهان شوند. به همین ترتیب، ایالات متحده در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورهایی که به طور نظامی به آنها حمله کرد، شکست خورده است. در سطح بین المللی، ایالات متحده اعتبار خود را از دست داد (اگر تا به حال چنین اعتباری داشته باشد). در داخل، اقتصاد و زیرساخت های ایالات متحده و نهادهای دولتی آن در وضعیت فساد و زوال بی سابقه ای قرار دارند. احتمال اینکه رژیم‌های صهیونیستی یا آمریکایی بتوانند یا می‌توانند به زودی داعش (داعش) را احیا کنند کم است و احتمال اینکه داعش بتواند بدون حمایت رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا دوباره احیا شود و خود را بازسازی کند، نزدیک به صفر است.
س: رهبران دینی ایران چه تعهداتی در حفاظت از مردم ایران و جهان در برابر داعش (داعش) دارند؟
ج: اولين وظيفه همه پيشوايانى كه فقط خداى يكتا را مى‌پرستند، اين است كه از تمام نيت‌ها، فكرها و اعمالشان فقط در راه خدا استفاده كنند، زيرا فقط او شايسته پرستش است. وقتی بندگان خدا به درجه ای از یقین ایمان و خلوص عبادت می رسند که نور و حکمت و آرامش راهشان را روشن می کند، دل های دیگران را که خداوند به گونه ای آفریده است که این نعمت ها را به طور طبیعی تشخیص دهد و جستجو کند، از آنها پیروی می کند. مثال. آنگاه شایسته لقب پیشوای دینی هستند. به عنوان رهبران دینی، وظیفه دوم آنها این است که آنچه را که خداوند با مهربانی به آنها عطا کرده است را برای خود و دیگران در خانواده، جامعه، کشور و جهان به دست آورند.
مردم آمریکا، اتحادیه اروپا، من (غرب آسیا)، ایران و فراتر از آن، تمام بشریت امروز ما به دنبال آرامش و صلح هستند. بسیاری از جوانان غربی از ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا که خانه های خود را ترک کردند و به داعش پیوستند، این کار را انجام دادند زیرا معتقد بودند اسلام را پذیرفته اند و می توانند به شهادت برسند. پروپاگاندای صهیونیستی-آمریکایی که ترور خود را تحت عنوان «داعش» پنهان می‌کرد و آن را «اسلام» آمریکایی، انگلیسی یا اروپایی معرفی می‌کرد، به این نتیجه رسید که هیچ رهبر مذهبی مسلمانی در میان جوانان غربی پیدا نشد. هیچ کس آنها را هدایت نکرد و حقیقت را بر اساس فطرتشان به زبان مادری به آنها بازگو نکرد. اسلام واقعی پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) و ولایت فقیه غایب بوده و هستند. در نتیجه دشمنان خدا و اسلام و همه بشریت می توانند از این فضای خالی استفاده و سوء استفاده کنند و آن را با سم مهلک خود پر کنند.
آن دسته از بزرگان دینی مسلمان ایرانی که به حکمت لازم در مورد اسلام واقعی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) دست یافتند، باید از مردم ایران و تمام بشریت جهان در برابر فریب صهیونیستی آمریکا و نقاب آمریکایی و انگلیسی محافظت کنند. یا «اسلام» اروپایی، خواه داعش/داعش یا هر اصطلاح دیگری نامیده شود. فقط علم جهل و تقوا را دفع می کند. آنها بهترین زره و عالی ترین محافظت هستند.
کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.