مهدی جعفری بسکتبالیست ایرانی به دلیل استفاده از افدرین به مدت دو سال محروم شد.
جعفری از تاریخ 29 می 2022 تا 28 می 2024 فاقد شرایط است.
این اتهام توسط آزمایشگاه ضد دوپینگ در کلن و WADA تایید شده است.
افدرین دارویی است که در مدیریت و درمان افت فشار خون بالینی قابل توجه استفاده می شود.
این دارو در دسته داروهای سمپاتومیمتیک قرار دارد. این فعالیت نشانه‌ها، عملکرد و موارد منع مصرف افدرین را به عنوان یک عامل ارزشمند در درمان افت فشار خون بالینی نشان می‌دهد.
کلیه محتویات خبرگزاری مهر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد.

source

توسط perfectmoment