ایران پرس / اروپا : در این نشست حاضران با حوصله به نظرات یکدیگر گوش فرا دادند و در مورد شرایط کنونی کشور تبادل نظر کردند. آنها تاکید کردند که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و تاکید کردند که همه افغان ها باید برای نتایج بهتر سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور با یکدیگر همکاری کنند.
اشتراک کننده گان این نشست تشخیص دادند که تفاهم و همکاری مشترک تنها راه حل تمام مشکلات افغانستان است. همه شرکت کنندگان با یک صدا این گونه جلسات را به نفع کشور اعلام کردند.
در پایان، شرکت کنندگان از نروژ برای هموار کردن راه برای چنین فرصتی تشکر کردند.
207
بیشتر بخوانید:
تشکیل دولت فراگیر؛ کلید ثبات در افغانستان
 
© Copyright 2020 Iranpress. تمامی حقوق محفوظ است.

source

توسط perfectmoment